Sidor

tisdag 18 januari 2011

Intressant studiebesök på fredag!

Ett stort problem under den pågående vintern är att viktiga genomfartsvägar såsom E4:an tvingas vara avstängda under lång tid då tung trafik fastnat i backarna eller kört av vägen.

Med anledning av detta besöker jag tillsammans med Ulf Berg (M), riksdagsledamot för Dalarna, Gävleborgsåkarna nu på fredag den 21 januari för att diskutera vilka åtgärder som kan vidtas på kort och lång sikt för att råda bot på det stora problemet med avstängda vägar.

Frågor som kommer att diskuteras är: Finns det åtgärder som Trafikverket kan vidta för att förbättra vägunderhållet? Behövs det ett tydligare regelverk för vinterdäck för tung trafik? Finns det andra åtgärder som Riksdagen kan besluta om?

I samband med besöket bjuds media in till en pressträff kl. 14.30. Även VD för Gävleborgsåkarna Lars-Axel Gustavsson medverkar under pressträffen.

Inga kommentarer: