Sidor

lördag 22 januari 2011

Pressmeddelande om vinterdäck för tung trafik och bättre samordning av myndigheternas insatser vid en trafikolycka utan personskador.

PRESSMEDDELANDE:


Beckman och Berg (M) riksdagsledamöter besökte Gävleborgsåkarna med anledning av vinterns trafikkaos för den tunga trafiken och många konkreta åtgärder kom fram som kan vidtas för att förbättra trafikflödet!

En väl fungerande infrastruktur är viktig både för näringslivet men allra viktigast är det för länsinvånarna. Det är viktigt att på en allt större arbetsmarknad kunna förflytta sig enkelt och smidigt med en väl fungerande kollektivtrafik och ett väl fungerande vägnät.

Ett stort problem under den gångna vintern, som vi fortfarande befinner oss i, är att viktiga genomfartsvägar såsom E4:an har varit avstängda under lång tid på grund av att tung trafik har fastnat i backarna eller kört av vägen.

Riksdagsledamöterna Lars Beckman (M) och Ulf Berg (M) riksdagsledamot för Dalarna besökte därför Gävleborgsåkarna fredag den 21 januari för att föra en diskussion med branschen om vilka åtgärder som kan vidtas på kort och lång sikt för att råda bot på det stora problemet med avstängda vägar.

Lars Beckman och Ulf Berg hade en informativ träff med VD för Gävleborgsåkarna Lars-Axel Gustavsson samt Handelskammarens VD Anders Franck. Deltog på mötet gjorde även Rolf Ågren VD för Gävle Fjärrfrakt AB.

- Det är uppenbart att det finns brister i vägunderhållet som måste åtgärdas säger Lars Beckman i en kommentar till besöket. Tydligen berodde stoppet på E4:an i Hudiksvall före jul på ett missförstånd och dålig samordning mellan myndigheter vilket är helt oacceptabelt. Det har också framkommit att det vore önskvärt om tung trafik i Sverige hade vinterdäck på samma sätt som gäller för persontrafik, däremot måste det finnas vissa fordon som ska undantas. Det är viktigt både för trafiksäkerheten men även för konkurrens på lika villkor mellan svenska åkare och utländska.

- Det vore naturligt att Räddningsledaren i den kommunala räddningstjänsten hade ett samordnings och operativt ansvar när olyckor sker som kräver insatser i form av bärgning eller vägavstängningar säger Riksdagsledamot Ulf Berg med anledning av besöket.

- Trafikanter ska kunna åka efter svenska vägar utan att riskera allvarliga olyckor beroende på bristfälliga däck från såväl personbilar som tung trafik eller dåligt trafikunderhåll avslutar Lars Beckman och Ulf Berg.

Kontakt:

lars.beckman@riksdagen.se eller 0703-613696

ulf.berg@riksdagen.se eller 0702-504340

Inga kommentarer: