Sidor

torsdag 13 januari 2011

Metria ska övergå från att vara myndighet till att bli ett bolag - proposition från Regeringen som överlämnas till Riksdagen idag.

En del av Lantmäteriet, uppdagsverksamheten Metria, ska övergå från att vara myndighet till att bli ett statligt helägt bolag. Det föreslår regeringen i en proposition som överlämnas till riksdagen idag.

Det är ett bra förslag för Gävle och kan på sikt leda till att vi får fler privata företag inom den här sektorn.

Inga kommentarer: