Sidor

torsdag 13 januari 2011

Studenter på Högskolan i Gävle gör att kommunen växer men det är invånare som lånas ut från andra kommuner till Gävle!

Gävle växer, vilket är bra, i befolkning. En starkt bidragande orsak till det är att studenter skriver sig i Gävle under sin studietid, men bristen i det är också att när studierna är över så kommer man att flytta från staden. Ett problem för hela länet är att Gävle inte är motorn för länets tillväxt. Alla residensstäder växer i hela Sverige men Gävle har på grund av dåligt företagsklimat inte växt tillräckligt mycket för att kunna vara motor i länet.

Att vi flyttar runt länets invånare från mindre kommuner till Gävle skapar inte den nödvändiga utvecklingen utan det är genom att hela länet växer som vi kommer att bryta den negativa trend för länets invånare som pågått under många år.

Inga kommentarer: