Sidor

tisdag 18 januari 2011

Glädjande besked att parterna på arbetsmarknaden LO och Svenskt Näringsliv sätter sig tillsammans och löser frågan om Sveriges konkurrenskraft!

Svenskt Näringsliv och LO har tillsatt en gemensam arbetsgrupp där man ska försöka få en samsyn i LAS och andra frågor på arbetsmarknaden.

Det är ett viktigt och bra besked och det är också en viktig del av den svenska modellen med självständiga parter på arbetsmarknaden som löser viktiga problem utan att politikerna i första hand ska lagstifta i frågan.

Inga kommentarer: