Sidor

tisdag 25 januari 2011

Viktigt seminarium i Riksdagen om infrastruktur. Anmäl dig om du passerar Stockholm den 9 / 2.

SPN, sällskapet politik & näringsliv inbjuder till seminarium i Riksdagen om infrastrukturen i Sverige.

SPN skriver i sin inbjudan;

Vinterns trafikkaos har återigen visat på bristerna i Sveriges infrastruktur. Huvudorsaken till problemen är inte väderleken utan en mångårig försumlighet att underhålla och rusta upp vår infrastruktur.


Faktum är att infrastrukturens andel av BNP under de senaste 30 åren har minskat trendmässigt. De beslutade planerna fram till och med 2020 innebär inget trendbrott. Sverige har under nästan alla de senaste 25 åren gjort mindre nyinvesteringar i infrastruktur än genomsnittet av västeuropeiska länder. Inget europeiskt land satsade mindre än Sverige på banunderhåll 2007.

Varför har det blivit så? Och hur bör en ny infrastrukturstrategi vara utformad?

Välkomna att diskutera dessa frågor på SPNs första seminarium 2011!

Deltar gör bland andra Annika Lundius, vice VD Svenskt Näringsliv, Maria Nygren, vice VD Transportgruppen, Christer Anderstig, WSP och Fredrik Bergström, WSP Analys & Strateg, författare till den nya rapporten ”Infrastrukturens roll för omvandling och tillväxt – behovet av uthållig strategi”. Värd för mötet är Kent Persson v, styrelseledamot i SPN.

Tid: Onsdagen den 9 februari kl 14-15 Kaffe serveras från 13.45

Plats; Mynttorget 2 L4-17

http://www.svensktnaringsliv.se/spn/spn-den-eftersatta-infrastrukturen_125174.html

Inga kommentarer: