Sidor

fredag 28 januari 2011

Lökarna på Öland är räddade! Pressmeddelande från min kollega i Riksdagen Bengt-Anders Johansson.

Bengt Anders Johansson har skickat ut följande pressmeddelande ikväll:

Pressmeddelande


2011-01-28


Bengt-Anders Johansson (M): Ett klokt beslut av miljödomstolen

Miljödomstolen sa idag ja till att svenska odlare ska få använda växtskyddsmedlen Stomp och Totril under årets säsong.
Kemikalieinspektionen har tidigare beslutat att inte ge dispens för Stomp och Totril, ett beslut som överklagades till miljödomstolen.

Bengt-Anders Johansson (M), vice ordförande i miljö- och jordbruksutskottet välkomnar beskedet.

- Det är ett klokt beslut av miljödomstolen med tanke på att våra närmaste konkurrerande grannländer inte har fasat ut dessa växtskyddsmedel. Det hade blivit kontraproduktivt om vi skulle importera grönsaker från andra länder där man fortsätter att använda dessa medel.

Bengt-Anders Johansson fortsätter:

- Nästa mål är att harmonisera EU:s regelverk.

Bakgrund: Kemikalieinspektionen fattade i slutet på förra året ett beslut att inte ge dispens till fortsatt användande av medlen Stomp och Totril, två växtskyddsmedel som används i andra EU-länder, exempelvis Danmark. Medlen används för att bekämpa ogräs i utsatta grödor, bland annat lök. Kemikalieinspektionens beslut överklagades till miljödomstolen.Ett eventuellt överklagande av miljödomstolens dom kan ske fram till den 18 februari i år.

Inga kommentarer: