Sidor

torsdag 15 juli 2010

Facket och sanningen. Bra insändare i HT idag.

Örjan Norling i Bollnäs skriver i en insändare; (klicka på rubriken för hela artikeln)

"Arbetsolyckor med dödlig utgång ökade mellan åren 2005 och 2007. Ökningen fortsatte under första halvåret 2008 för att därefter avta och hamna på en lägre nivå än 2007. Under 2009 har minskningen fortsatt till en ny lägstanivå".RelateratDetta är text från Arbetsmiljöverkets hemsida. Att den överensstämmer med sanningen utgår jag från.
Rolf Blomquist skriver i sin insändare (13/7): "Vidare en försämrad arbetsmiljö med en kraftig ökning av arbetsplatsolyckor".Facket har förhoppningsvis spelat ut sin allför dominerande roll i svenskt arbetsliv. Kopplingen till politiska partier är ju helt odemokratisk, förlegad och världsunik.

Jag delar den uppfattningen. Facket skulle få betydligt större trovärdighet om man företrädde alla medlemmars uppfattning och inte i första hand såg sig som politiska företrädare. I Gävle får det konsekvensen att kommunal inte kräver kollektivavtal för feriearbetande unga, för man vill inte kritisera sina partivänner som styr kommunen.

Inga kommentarer: