Sidor

lördag 31 juli 2010

Alliansregeringen har gett miljoner till vindkraftsplanering i Gävleborg enligt GD.

GD har en artikel om att Alliansregeringen har gett ett antal miljoner till vindkraftsplanering i Gävleborg. Det är bra och ännu bättre är att det finns en långsiktig och trovärdig energiöverenskommelse i Alliansen som säkerställer säker, trygg och konkurrenskraftiga elpriser, vilket gynnar hushållen i länet, och företagens konkurrenskraft och därmed jobben.

Mot det står ett splittrat rött alternativ där miljöpartiet kräver att en reaktor ska stängas under nästa mandatperiod, vilket skulle leda till kraftigt höjda elpriser, vilket skulle påverka hushållens köpkraft men även hota jobben i länet på de konkurrensutsatta företagen.

Inga kommentarer: