Sidor

tisdag 20 juli 2010

TV 4 Novus; Majoriteten av dem som bor i Gävleborg är nöjda med Alliansregeringen och upplever att man fått det bättre!

TV 4 har låtit Novus opinion göra en undersökning i Gävleborg om man anser sig ha fått det bättre med alliansregeringen och glädjande nog är det många som upplever att man har fått det bättre under den här mandatperioden och riktigt bra kommer det att bli nästa mandatperiod när alliansen tar över ledarskapet i Gävle. (klicka på rubriken för hela inslaget)

Nationell, regional och lokal politik ska gå hand i hand.

Inga kommentarer: