Sidor

måndag 19 juli 2010

Anders W Jonsson kommenterar s debattartikel i SVD idag om skatten på pensioner.

Anders W Jonsson kandidat för centerpartiet till riksdagen kommenterar Mona Sahlins debattartikel i SVD idag. Klicka på rubriken så kommer du till hans blogginlägg.

Det är nog bara den statliga radion som tror på s och som gör allt man kan för att problemformulera ur ett vänsterperspektiv.

Anders skriver på sin blogg;

På SvD Brännpunkt försöker Mona Sahlin med hjälp av Ingvar Carlsson dra igång debatten kring ”pensionärsskatt”.

Återigen kommer man med samma osanningar.Skriver att ”Idag är Sverige ett av få länder i världen där pension beskattas högre än lön”. När det i finanspolitiska rådets rapport 2010 skrivs: ”Jobbskatteavdraget har successivt kommit att tillmätas allt större intresse i den internationella sysselsättningspolitiska diskussionen. Ett stort antal länder har infört jobbskatteavdrag, 16 av 30”.

Socialdemokraterna påstår att regeringen infört en särskild pensionärsskatt när sanningen är den att skatten för pensionärer sänkts tre gånger sedan 2006. Under sossarnas 12 år vid makten sänktes den inte en enda gång.
Socialdemokraterna skriver sen att ett budgetöverskott har förvandlats till ett stort underskott. Man berättar inte att Sveriges statsskuld sen 2006 har minskat med 6%. Kan jämföras med Storbritannien som under samma period, under socialdemokratisk ledning, fått en ökad statsskuld med 36,5%.Slutligen påstås ånyo att 25 000 jobb försvunnit inom vård, skola och omsorg. Det är sant bara om man har inställningen att det arbete som alla de lärare på friskolor, personal i privata äldreboenden och sjuksköterskor och läkare på privat drivna vårdcentraler inte alls räknas.
Jag kan ibland förvånas över socialdemokraters förmåga att upprepa osanningar gång på gång på gång. Det kan bara den göra som utgår ifrån att mottagaren av budskapet är mindre vetande. Märklig och något riskabel syn på väljarna.

Inga kommentarer: