Sidor

lördag 24 juli 2010

Motion 2008/09:35 kan låta riktigt tråkig men är en rysare för den som vill ha en politik för hela Sverige och med drivmedelspriser som är rimliga!

Motion 2008/09:35 som du kommer till om du klickar på rubriken är inte vilken motion som helst, utan det kan bli Miljöpartiets politik efter valet, om det skulle gå så olyckligt att de tre röda partierna kommer till makten. Det finns så mycket begränsande och socialistiska ideer i motionen så att det går inte av utrymmesskäl plocka med allt men vad sägs om följande; Kraftiga höjningar av drivmedelspriser, Bromma Flygplats läggs ner, inga nya motorvägar får byggas, kilometerskatt införs på tung trafik, osv, osv.

När du har läst en deckare så passa på att läsa den här rysaren genom att klicka på rubriken. Varning utfärdas för känsliga personer!

Miljöpartiet kräver följande;

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att snarast avveckla Bromma flygplats.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att icke prissatta effekter, såsom påverkan på biologisk mångfald och andra exploateringseffekter, bör få större politiskt genomslag vid alla typer av beslut som berör infrastruktur.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att prognoser för bränslepriset i den fortsatta åtgärdsplaneringen bör bygga på realistiska antaganden om oljans och alternativa bränslens prisutveckling.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att ASEK-värdet för koldioxid bör uppdateras utifrån tvågradersmålet inför den kommande åtgärdsplaneringen.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att en kilometerskatt bör införas på tunga lastbilstransporter med en geografisk differentiering från den 1 januari 2011.

- Riksdagen begär att regeringen återkommer till riksdagen med förslag om en beskattning av koldioxid som leder till att de klimatpolitiska målen nås.

- Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att regeringen inte bör investera mer i nya motorvägar som ökar kapaciteten för vägtrafiken och därmed leder till ökad klimatpåverkan.

Inga kommentarer: