Sidor

fredag 30 juli 2010

Företagare över hela Sverige säger nej till Kilometerskatt enligt ny undersökning.

Stoppakilometerskatten.se har genomfört en undersökning över vad Sveriges företagare anser om kilometerskatt på tung trafik och hela 8 av 10 företagare säger blankt nej till en sådan skatt skriver man på sin hemsida.

Man skriver: (hela artikeln och undersökningen, klicka på rubriken)

Den rödgröna oppositionen föreslår att det utöver dagens fordons- och bränsleskatter ska införas en kilometerskatt för tunga biltransporter och att dieselskatten ska höjas med 60 öre per liter. En ny SKOP-undersökning riktad till 700 företagare visar att 80 procent av företagarna tycker att detta är ett dåligt eller mycket dåligt förslag. Förslaget bedöms som dåligt både i storstadsområden och utanför storstäderna och i samtliga de regioner av Sverige som kan särredovisas i SKOP:s undersökning.Starkast är motståndet mot förslagen i Småland och Östergötland där hela 96 procent av företagarna avvisar förslagen om ökade transportkostnader. Därefter kommer Skåne med 88 procent och Norrland med 83 procent. Skillnaderna mellan storstadsområden och landsbygd är mindre än väntat. I landsbygd är 82 procent negativa till förslagen, vilket kan jämföras med 76 procent i storstadsområden.
- Undersökningen visar att företagare över hela landet ser ökade transportkostnader som ett hot mot företagens konkurrenskraft. De geografiska undantagen som de rödgröna talar om är ingen lösning, eftersom företag i hela Sverige är beroende av transporter. Ett intressant resultat av undersökningen är att motståndet är så starkt i Småland, Östergötland och Skåne där det finns mycket tillverkande industri, säger Marcus Brunskog VD och ägare till Brunskoggruppen AB i Ljungby.

Inga kommentarer: