Sidor

fredag 30 juli 2010

Det har stor betydelse vem som leder Sverige! Debattartikel i Arbetarbladet.

Vem som är Statsminister i ett land och tar ansvar för hela Sveriges utveckling, och vilka partier som har majoritet i Sveriges Riksdag, har stor betydelse för ett lands utveckling. Under den djupaste internationella lågkonjunktur som varit i världen på 100 år, har vi i Sverige klarat oss väsentligt bättre än andra länder skriver jag tillsammans med Tomas Tobe, Margarehta Berg Kjellin och Ziita Eriksson i Arbetarbladet idag som ett svar till Elin Lundgren mfl. Gävleborg behöver ansvarsfull regeringsallians som har en politik för hela Sverige, inte minst vad gäller ekonomi, gott näringslivsklimat och fler jobb. Nu när vi sakta är på väg från lågkonjunkturen till en mer normal situation så har det stor betydelse för Sverige att vi inte riskerar uppgången med en återgång till en politik som så skulle drabba länet hårt. En röst på Moderaterna och alliansregeringen säkrar svensk ekonomi, en sund arbetsmarknad och den svenska välfärden.

Klicka på rubriken för hela artikeln.

Inga kommentarer: