Sidor

torsdag 29 juli 2010

Olyckligt att de röda partierna inte vill debattera med Alliansen i Gävleborg.

Inför ett val är det viktigt att alternativen synliggörs i politiken, för det har stor betydelse för vem som leder landet och länet.

Därför bjöd Alliansen i Gävleborg in de tre röda partierna till fria och öppna debatter över hela länet, men igår så kom då ett nej från de tre röda partierna. De vill inte medverka i fria och öppna debatter runt om i hela länet!

Det är ytterst anmärkningsvärt att man inte vill debattera politik i ett val, och väljarna bör ställa sig frågan om varför de tre röda partierna inte vill ha debatter. Man litar förmodligen på att få fri tillgång till fackens medlemmar och att man istället för en fri debatt kan få ägna sig åt ensidigt propaganda.

Vad säger den statliga radion om de rödas agerande? Vore det inte bra att den statliga radion nu snarast bjuder in till en debatt mellan de två regeringsalternativen för att visa vad blocken vill göra tillsammans?

3 kommentarer:

Ewa Jansson sa...

De rödgröna partierna tar gärna debatt om regeringsalternativen med Gävleborgsperspektiv. Men för tydlighetens skull tycker vi då att alla samtliga partier ska vara med. Därför blev vi från Socialdemokraterna lite brydda över debattutmaningen från den borgerliga regeringsalliansens regionala företrädare. Den gällde nämligen sex debatter och i fem av dem skulle enstaka företrädare från olika partier ställas mot varandra. Eftersom det rödgröna regeringsalternativet bygger på tre partiers gemensamma klokhet hade vi svårt att se hur debatter mellan en folkpartist och en socialdemokrat; mellan en kristdemokrat och en miljöpartist; mellan en moderat och en vänsterpartist osv skulle fylla syftet att tydliggöra för väljarna i Gävleborg. Det fanns ytterligare frågetecken i utmaningen som vi ville reda ut och därför träffades vi i går, de rödgröna partierna och de borgerliga partierna, i syfte att reda ut förutsättningarna. Min uppfattning är att när mötet avslutades fanns en ömsesidig förståelse för att vi har olika idéer om hur valrörelsen ska genomföras och vi har respekt för det. Vi ser därför fram emot en uppdaterad debattutmaning!
Mvh
Ewa Jansson, ombudsman Socialdemokaterna Gävleborg

Rikard Ståhl, ombudsman, moderaterna, Gävleborg sa...

Det är väl kanske precis det som skiljer alliansen från det rödgröna alternativet?
Vi har fyra partier vilka samtliga klarar av uppgiften att både representera sig själva och den allians de företräder, inte bara det egna partiintresset. Det, menar vi, är sammanhållning och något som krävs för att ansvarsfullt leda landet.

Vi tre i valet sa...

Lars, vi skulle gärna vilja att du svarade på det här!

http://treivalet.blogspot.com/2010/07/den-klassiska-m-listan.html