Sidor

onsdag 29 september 2010

Arbetsgivarorganisationen Almega skriver ett ovanligt fränt inlägg mot Fastighetsanställdas förbund. Har man tröttnat på fackförbundets agerande?

Man måste nästan undra vad Fastighetsanställdas förbund har emot kvinnliga företagare i Gävle. Den minnesgode kommer ihåg hur samma fackförbund i Gävle gick till AD under buller och bång mot en annan kvinnlig företagare i Gävle, och man förlorade stort. Nu använder man samma buller och bång mot en annan kvinnlig företagare, och man har också bett om sympatiåtgärder för ett helt annat avtalsområde, det det enligt det gällande kollektivavtalet råder fredsplikt. Varför ska företagen i Sverige teckna kollektivavtal om inte facket vidtar stridsåtgärder som står i rimlig proportion till det konflikten handlar om, och innan man har uttömt alla möjligheter till förhandlingar? Det kan vara så att facket genom sitt agerande undergräver det man allmänt kallar den svenska modellen. Det är faktiskt viktigt att parterna tar ansvar för jobben i Sverige och svenska företags konkurrenskraft.

Almega skriver: (klicka på rubriken för hela artikeln)

Fastighets konfliktvarsel är ensidigt riktade mot ett företag i Gävle trots att Almega erbjudit lösningar på de frågor som facket har rest. Nu hotar en onödig och skadlig konflikt som drabbar svensk exportindustri. På arbetarbladet.se (27/9) kommer sen Fastighets med grova anklagelser om Almegas hederlighet.

Den 24 september aktiverades fackförbundet Fastighets konfliktvarsel mot Almegas företag inom området Fönsterputsning och andra serviceföretag. Nu trappar Fastighets upp med varsel om total arbetsnedläggelse och blockad. Fastighets kräver att fönsterputsföretagen inte längre ska få utföra traditionell städning inom detta avtalsområde.

Att det utförs städningsarbete på Fönsterputsavtalet kan inte vara en nyhet för Fastighets. Det fanns givetvis skäl till att avtalet har döpts om till "Fönsterputs och andra serviceföretag". Efterhand har företagen utökat sin affärsverksamhet för att bli mindre sårbara för årstidernas och konjunkturers växlingar. De företag som utvecklats till att bli renodlade städföretag har normalt överförts till det kollektivavtal som gäller städföretagen. Detta helt i motsats till Fastighets logiska vurpa att Almega skulle spela ut sina egna branscher mot varandra.

Fastighets beteende visar också att konflikten snarare verkar handla om förbundets egna relationer till ett enskilt företag i Gävle än om hela branschen. Fastighets i Gävle har under årens lopp systematiskt utsatt företaget för ovanligt många förhandlingar och begäran om skadestånd. Gällande Städtjänst Westlund i Gävle vill vi för ordningens skull också informera om att de omfattas av det så kallade städavtalet.

När Fastighets nu höjer tonläget kan ett antal klargöranden vara på plats. Almega Tjänsteföretagen har, till att börja med, aldrig tagit in ett städföretag på fönsterputsavtal. Fastighetsanställdas Förbund har, vad vi kunnat finna, aldrig behövt kalla till förhandling för att ett fönsterputsföretag tillämpat fel kollektivavtal.

Inga kommentarer: