Sidor

fredag 17 september 2010

Sveriges Radio utfrågare har inte sett eller hört om finanskrisen? De delar därmed de rödas problemformulering.

Jag sitter och slölyssnar på den statliga radiokanalens utfrågning och det är rätt intressant att en programledare ställer frågan om hur det kan komma sig att ungdomsarbetslösheten idag 2010 efter en djup finanskris är lika hög som 2006 då Sverige befann sig i en extrem högkonjunktur.

En problemformulering skulle kunna vara; Alliansen har varit skickliga på att ta Sverige och länet genom en svår kris och ni röda partier - varför var arbetslösheten så hög 2006 när vi befann sig i en högkonjunktur? Men det passar inte i den statliga radions problemformulering.

Länet har högst nyföretagande i Sverige och sysselsättningsutvecklingen ökade också mest i Sverige förra året - men det är viktigt att vi får borgerligt styrda kommuner som inte går emot den nationella politiken. Därför har vi ett viktigt val framför oss på söndag i länet.

Inga kommentarer: