Sidor

måndag 13 september 2010

Mona Sahlin blir som bagdag bob och förnekar sanningen!

När Sahlin hävdar att skattelättnaderna för vanliga löntagare inte lett till ett enda jobb blir hon lite som en Bagdad Bob, som förnekar sanningen mot bättre vetande skriver Marie Söderqvist i Expressen idag. Att säga tvärtemot ledande ekonomer och forskningsinstitut tyder antingen på stor politisk insikt eller på lätt desperation skriver hon vidare.

Klicka på rubriken för hela krönikan.

Inga kommentarer: