Sidor

söndag 26 september 2010

KG Bergström skriver om SD i Expressen.

KG Bergström skriver i Expressen:

Sverigedemokraterna är ett fanatiskt enfrågeparti. Praktiskt taget alla samhällsproblem skylls på invandrarna. Att dessa i hög grad bidrar till Sveriges höga levnadsstandard förtigs. Det är invandrare som utför jobb, som vi andra anser oss för fina att göra.Det är utlandsfödda, som trots svårigheter att få låna pengar, startar och driver småföretag mot alla odds. Invandrarhatet hos Sverigedemokraterna förtjänar att fördömas. Men det får ändå inte leda till att det politiska och mediala etablissemanget tappar förnuftet.Lyndon Johnson, USA:s president på 1960-talet, lär ha formulerat en grov men klok maktstrategi gentemot motståndare så här :"Bättre ha dem inne i tältet och låta dem pissa ut, än att de står utanför och pissar in."

Så bör nog också Sverigedemokraterna behandlas. Till skillnad från Ny demokratis representanter, tror jag, sverigedemokraterna i högre grad är outsiders i samhället. De har inte varit framstående industriledare, skivbolagsdirektörer eller hjärtkirurger. De torde komma till Sveriges riksdag med sämre självförtroende. Utfrysning och isolering gör dem bara mer hatiska.Det betyder inte att de ska ges politiskt inflytande. Det bästa är naturligtvis att deras enögda politik inte får något genomslag. Men de ska behandlas med all den formella rätt och mänskliga respekt som uppdraget medför. Att inte kunna vistas i samma sminkloge som dess ledare är bara barnsligt och omoget. För alliansen kan det också finnas taktiska skäl till en värdig behandling. Erfarenheten från populistiska partier är att partidisciplinen inte alltid håller. Alliansen behöver bara två mandat till för majoritet. Det ska inte uteslutas att någon eller några sverigedemokrater hoppar av sitt parti under mandatperioden. Det blir lättare att vinna över dem, om de inte behandlas som något katten släpat in.

---

Vi har alla ett ansvar att lyfta fram fördelarna för ett litet land långt uppe i europa med att vi har fri handel och fritt utbyte med andra länder. Tänk tanken att alla andra länder stängde gränserna mot Sverige. Var skulle då Sandvik sälja sitt stål? Var skulle Korsnäs sälja sitt papper men det finns också ett oändligt antal företag i länet som lever på handel med omvärlden. SD har skickligt sålt sitt budskap att allt utanför Sverige är främmande, och man är också emot arbetskraftsinvandring och man är mycket skeptiskt till globalisering, som har gjort Sverige så rikt.

Jag tycker att vi ska bemöta SD med politiska argument på samma sätt som vi har mött vänsterpartiet. Tyvärr lyckades vänsterpartiet behålla sin plats i Riksdagen, vilket också är allvarligt för oss som tror på ett samhälle som står på marknadsekonomisk grund. Så under mandatperioden så får vi alltså bemöta SD och Vänsterpartiet med politiska argument.

Inga kommentarer: