Sidor

tisdag 21 september 2010

Stort reformbehov i Sverige enligt Urban Bäckström.

Urban Bäckström VD Svenskt Näringsliv skriver på föreningens hemsida:

"Reformbehovet i svensk ekonomi har inte minskat". Det säger Svenskt Näringslivs vd Urban Bäckström i en kommentar till valet. Han tycker inte att det finns anledning till överdriven oro trots att Sverigedemokratera fått en vågmästarroll.

– Under de senaste fyra åren har en bred, engagerad företagarrörelse i dialog med medborgare och politiker arbetat för att öka förståelsen för betydelsen av ett gott företagsklimat. Svenskt Näringsliv är i ständig dialog med många aktiva företagare landet runt. Det arbetet kommer att fortsätta under de närmaste fyra åren. Reformbehovet i svensk ekonomi har inte minskat, säger Urban Bäckström.
Sverige har under sin tid som demokrati nästan aldrig haft majoritetsregeringar, argumenterar han.

– Det finns ingen anledning till överdriven oro för de närmaste årens politiska utveckling. Allianspartiernas stöd från nästan hälften av väljarna är en stabil grund att stå på även om den parlamentariska situationen förändrats.

Klicka på rubriken för hela artikeln.

Inga kommentarer: