Sidor

onsdag 29 september 2010

Moderaternas partisekreterare lyfter fram framgångarna i Gävleborg i sitt nyhetsbrev!

Per Schlingmann, Moderaternas partisekreterare skriver i sitt nyhetsbrev att alliansen har vunnit stort över socialdemokraterna, och han lyfter även fram Gävleborgs län som ett exempel där vi nått stora framgångar. Valet i Gävleborg var en mycket stor framgång där vi nådde 9500 nya väljare i länet och i Gävle är numera var tredje röstberättigad person Moderat. Intressant är också att endast 22 % av socialdemokraternas väljare är förvärvsarbetande.

Schlingmann skriver;

För det första blev moderaterna största parti bland förvärvsarbetande. Enligt SVT:s vallokalsundersökning (Valu) röstade 32 % på moderaterna, medan endast 22 % röstade på socialdemokraterna. Ett tydligare bevis på att vi är Sveriges enda arbetarparti går inte att få. Att vi dessutom är större än socialdemokraterna bland TCO:s medlemmar stärker denna bild. Det är också intressant att notera att vi är starkare bland TCO-medlemmar än SACO-anslutna vilket pekar på ett starkt stöd från samhällsbärare, kvinnor och breda grupper av tjänstemän.

För det andra har förtroendet för svenska politiker ökat kraftigt i Sverige. 2006 uppgav 54 % enligt Valu:n att de hade mycket eller ganska stort förtroende för svenska politiker. 2010 var andelen 70 %! Detta är en dramatisk förändring som är mycket positiv och skapar förutsättningar för att locka fler till partipolitiken och göra den mer relevant i människors vardag. En helt avgörande förklaring till detta återfinns i moderaternas förnyelse där vi öppnat upp oss som parti och mött människor med frågor om hur de upplever Sverige. Att vi förmått hantera efterkrigstidens tuffaste finanskris på ett ansvarsfullt sätt och genom att ge hopp om framtiden förstärker denna bild. I arbetslinjen, den ansvarsfulla ekonomiska politiken och att välfärden fredats genom krisen finns viktiga förklaringar till att förtroendet för politiken ökar.

För det tredje har moderaterna nu etablerat sig som ett stort och relevant parti i hela Sverige. En viktig del i vår förnyelse var att se hela Sveriges utmaningar och valet ger ett glasklart stöd för denna inriktning. Medan vi generellt håller en hög nivå i de delar av Sverige där vi varit starka, så ökar vi kraftigt i delar av Sverige där vi tidigare varit väsentligt svagare. Exempel på detta är Västernorrland och Gävleborg.

För det fjärde så lyckades vi med det som var vår avsikt – nämligen att vinna väljare direkt från socialdemokraterna. Den enorma ökning vi gör som parti beror på att vi vunnit väljare direkt från S eller väljare som tidigare inte röstat. Detta var bärande i vår strategi och förnyelsen av moderaterna gjorde detta möjligt.

För det femte ser vi hur väljarna belönat oss i viktiga sakfrågor. Enligt såväl Valu:n som den undersökning Novus gjort har vi ett mycket tydligt övertag mot de Rödgröna när det gäller Sveriges ekonomi och sysselsättning, dvs kärnan i den politik som gör det möjligt att utveckla Sverige. Det är också tydligt att vi upplevdes som mest framtidsinriktade, ansvarstagande och med förmågan att se hela Sverige.

Inga kommentarer: