Sidor

fredag 17 september 2010

Länsstyrelsen Gävleborg stort hinder för utvecklingen i länet enligt kommunalråd i Nordanstig.

Kommunledningens ansträngningar att lyfta Nordanstig ur svackan möter oväntat motstånd både från handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg och hos mäktiga Ålökoncernen skriver Hudiksvalls Tidning idag. (klicka på rubriken för hela artikeln)

Kommunalrådet Stig Eng, C, gav på torsdagens näringslivspolitiska debatt en osminkad skildring av sin kamp med väderkvarnarna.Länsstyrelsens utredare har stoppat ett planerat villabygge som byggnadsnämnden gett strandskyddsdispens. En företagare fick sitt bygglov upprivet. Han skulle uppföra en villa på egen jordbruksmark intill Grängsjön mellan Bergsjö och Gnarp.– Så här får det inte fortsätta, dundrade Stig Eng.

Det här är konkreta frågor som jag hoppas att jag kan hjälpa till med att påverka i Riksdagen efter valet. Lokala och nationella politiken måste gå hand i hand, och det är den lokala nivån som vet bäst vad som ska utvecklas i den egna kommunen.

Inga kommentarer: