Sidor

tisdag 28 september 2010

Vem betalar konfliktersättning till den som inte är med i facket?

Fastighetsanställdas förbund, det fackförbund som kampanjade aktivt för socialdemokraterna och därmed emot rutavdraget och sina egna medlemmars bästa, driver just nu en ganska obegriplig konflikt. I den konflikten så vill man att även den som inte är med i facket ska strejka, men vem ska då betala konfliktersättningen till den medarbetaren i företaget?

Det är ganska självklart för de allra flesta att för att få lön måste man arbeta, och om man inte arbetar kan man inte få lön. Att då strejka utan att få ersättning från facket, om man inte är medlem, verkar säkert för de allra flesta väldigt främmande men inte för facket i Arbetarbladet, som enligt en artikel "vädjar" till den som inte är med i facket att inte arbeta.

Det som vore intressant är att facket ställer sig frågan, varför så många väljer att inte vara med i facket? Förmodligen vill de allra flesta inte stödja att facket betalar ut miljoner i stöd till socialdemokratiska partiet, och medlemmar i fastighetsanställdas förbund, måste ju vara särskilt ointresserade av det, eftersom s vill ta bort rutavdraget, som skapar så mycket jobb för de som jobbar i branschen.

Så här säger facket till Arbetarbladet, som nu driver en politisk kampanj på redaktionell plats mot företagen i regionen:

"Även de som inte är med i facket har rätt att respektera och följa stridsåtgärderna utan att drabbas av påföljder från arbetsgivarens sida.
– Men facket kan bara vädja till deras solidaritet. Facket kan inte gå till domstol om de bryter mot stridsåtgärderna, säger Dan Holke, chefsjurist på LO-TCO Rättsskydd.
Arbetarbladet ställer frågan med anledning av arbetsgivarorganisationen Almegas uppfattning att Fastighets övertids- och mertidsblockad bara skulle omfatta medlemmarna i facket.Arbetsgivaren kan försöka mildra verkningarna av åtgärderna, konstaterar Dan Holke. Men om arbetsgivaren låter oorganiserade medarbetare jobba som vanligt löper man risken att facket trappar upp konflikten."

Det vore klädsamt om även Arbetarbladet ställer frågan vem som ska betala ut ersättning till den som inte arbetar? Betalar facket ut ersättning till ickemedlemmar?

Inga kommentarer: