Sidor

onsdag 22 september 2010

Sorgligt att sista radiobasstationen har tillverkats...

GD och AB skriver om att nu har en epok gått i graven i Gävle i och med att Ericsson har tillverkat sin sista radiobasstation på sin fabrik.

Det känns verkligen sorgligt och vemodigt. För att råda bot på den stora arbetslösheten i Gävle krävs det ett krafttag för att förbättra det lokala företagsklimatet i kommunen. För att det ska hända krävs det ett ny kommunledning som tror på företagandet i allmänhet men småföretagandet i synnerhet.

Klicka på rubriken för att läsa artikeln i AB och där finns min gode vän Lolita på bild.

Inga kommentarer: