Sidor

fredag 17 september 2010

Mycket bra artikel i DN om konsekvenserna av SD och deras politik.

Sverige behöver fler invandrare om landets befolkning i yrkesverksam ålder inte ska minska skriver DN idag. Rekryteringen till vården skulle inte fungera utan tillgång på utlandsfödda. Detta är viktigt när Sverigedemokraterna, som vill strypa invandringen, kan vara på väg in i riksdagen. Sverigedemokraternas ekonomiska tänkande kan sammanfattas så här: de vill likna Socialdemokraterna när det gäller välfärdspolitiken och Moderaterna beträffande skattepolitiken skriver DN vidare. För dem finns det utrymme både för höjda ersättningsnivåer i sjukförsäkringen och a-kassan liksom för jobbskatteavdrag och rutavdrag för hushållsnära tjänster. Pensionärerna ska dessutom ha samma skatt som yrkesarbetande.

Sammanlagt leder detta till ett stort gap mellan högre offentliga utgifter och lägre skatteinkomster.

klicka på rubriken för hela artikeln i DN.

Inga kommentarer: