Sidor

måndag 13 september 2010

Är det inte konstigt att s har så höga opinionssiffror med tanke på den politik man går till val på?

Idag så får s rekordlågt stöd i Aftonbladets dagliga undersökning. Frågan är bara hur de kan ha så höga siffor med tanke på den politik man går till val på.

1. Man vill införa en kilometerskatt för tung trafik som gör allt vi köper dyrare, och som försvårar företagens konkurrenskraft.
2. Man vill höja bensinskatten kraftigt.
3. Man vill återinföra en fastighetsskatt.
4. Man vill höja skatten för alla som jobbar.
5. Man vill ta bort rutavdraget.
6. Man vill ta bort rotavdraget.
7. Man vill fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år.
8. Man vill snabbavveckla väl fungerande kärnkraft vilket slår både mot jobben och hushållens köpkraft när elräkningarna blir dyrare.

Man ska vara ärlig också med vad s vill.

1. Man vill införa skattesubventionerade butlers i stockholms tunnelbana.
2. Man vill införa clowner i äldreomsorgen.
3. Man vill införa bröstpumpslagen genom att föräldraförsäkringen ska delas strikt.

Man har inte heller ett samlat regeringsalternativ klart vilket blev tydligt i utfrågningen av Lars Ohly. Så frågan är - hur kan de ha så höga opinionssiffror?

Inga kommentarer: