Sidor

måndag 23 augusti 2010

Enligt de röda idag vill man ha in mer fokus på klimatet i valrörelsen - är det därför som statlig radio pratat om klimatluncher under lång tid?

Enligt TV 4 nyheterna ikväll så försöker nu de tre röda partierna få valrörelsen att handla om klimatet istället för jobben i valrörelsen. Anledningen är att miljöpartiet, märkligt nog, har störst trovärdighet i den frågan.

Är det förklaringen till att den statliga radion under lång tid haft en programpunkt som heter "klimat"smart lunch för att föra in sina lyssnare på klimatfrågan istället för den viktigaste frågan i Gävleborgs län i årets valrörelsen - jobben, företagandet och ungdomsarbetslösheten.

Har vi inte ett växande och framgångsrikt näringsliv så kan det inte skapas jobb, och skapas det inte jobb finns det inte resurser till den önskade offentliga välfärden som vi alla önskar.

Genom att införa en ren straffskatt på Gävleborg på 250 miljoner i kilometerskatt på tung trafik (14 kronor per mil), att fördubbla arbetsgivaravgiften för unga under 26 år, och att ta bort rut och rotavdraget är att direkt sabotera arbetsmarknaden i länet, och genom att chockhöja bensinskatten så minskas hushållens köpkraft, vilket också slår mot jobben i länet. MEN s vill för ärlighetens skull ha skattesubventionerade butlers i Stockholms tunnelbana som kanske skapar några jobb där och mp vill ha clowner i äldreomsorgen istället för ökad kvalite och det kanske skapar några roliga jobb?

Inga kommentarer: