Sidor

lördag 21 augusti 2010

Sviker Socialdemokraterna kollektivavtalen undrar Bemanninsgföretagen i ett pressmeddelande!

Bemanningsföretagen har skickat ett pressmeddelande där man undrar varför inte Socialdemokraterna står upp för den svenska kollektivavtalsmodellen när man med politiska beslut vill attackera det parterna kommit överens om i avtal. Vad säger alla de som jobbar i bemanningsföretagen nu när socialdemokraterna attacker de medarbetarna? Tidigare har Socialdemokraterna pekat ut dem som jobbar på Max, Mc Donalds och Sibylla mm som mindre värda, och alla som jobbar inom hushållsnära tjänster. Nu är det dags för s att peka ut alla som jobbar i bemanningsbranchen som mindre värda. För mig som moderat är det självklart att tro på alla människors lika värde och rättighet på den svenska arbetsmarknaden.

Hela pressmeddelandet kan du läsa här nedan;


Bemanningsföretagen

Socialdemokraterna slår in öppna dörrar
2010-08-20 13:00

- I klartext, Sven-Erik Österberg (S), står du upp för den svenska modellen med en arbetsmarknad reglerad i kollektivavtal mellan parterna? undrar Bemanningsföretagens förbundsdirektör Henrik Bäckström.

Under torsdagen presenterade Socialdemokraternas Sven-Erik Österberg ett program med tio punkter för ordning och reda på arbetsmarknaden.

Punkt 3. Lagstiftningen ska ses över för att öka de fackliga organisationernas inflytande när bemanningsföretag anlitas

Samtliga LO-förbund har infört begränsningar av användande av bemanningsföretag i sina kollektivavtal. Därtill har MBL sedan många år specialregleringar för bemanningsföretag.

- Sov Österberg genom hela avtalsrörelsen 2010 och när Mona Sahlin införde ändringar i MBL 1991? undrar Henrik Bäckström.

Punkt 7. Bemanningsdirektivet som ger fullt genomslag för likabehandlingsprincipen ska implementeras.

Parterna har sedan decennier reglerat lönerna för bemanningspersonal: Arbetare följer snittlön hos kunden. Tjänstemän och akademiker i bemanningsbranschen har precis samma modell för lönesättning som alla andra tjänstemän på arbetsmarknaden.

- Österberg slår in vidöppna dörrar, vi har redan likabehandling för bemanningsanställda, vilket är vad bemanningsdirektivet anger, säger Henrik Bäckström.

- Vill inte Socialdemokraterna ha kvar den svenska modellen? undrar Henrik Bäckström och uppmanar politikerna att låta parterna på arbetsmarknaden sköta arbetsmarknaden genom kollektivavtal.- Jag förstår inte vad Österberg är ute efter med angreppet på de bemanningsanställda, om det inte är billiga poäng i valrörelsen på deras bekostnad,

Inga kommentarer: