Sidor

fredag 27 augusti 2010

Rotavdraget försvinner vid en rödgrön valseger skriver byggföretagare i Arbetarbladet på nätet.

4 byggföretagare skriver en debattartikel publicerad i Arbetarbladet på nätet som handlar om att byggjobbarna borde fundera över vem de röstar på i årets val, eftersom ROTavdraget försvinner vid en rödgrön valseger;

ROT-succén avskaffas vid rödgrön valseger

ROT-avdraget för privatpersoners reparationer, ombyggnader och tillbyggnader har blivit en succé. Hundratusentals svenskar har på det här sättet kunnat underhålla sin bostad till en lägre kostnad än tidigare. Företagen inom byggindustrin har fått ett kompletterande ben att stå på och nya jobb har tillkommit, något som är extra välkommet efter finanskrisens och lågkonjunkturens härjningar.
På pluskontot kommer dessutom det faktum att svartjobben i byggsektorn effektivt eliminerats. Med en rödgrön valseger kommer det att bli stopp för denna succé. Av den så kallade skuggbudgeten framgår att oppositionen ser ROT-avdraget som en tillfällig åtgärd så länge den höga arbetslösheten består. Vi vet med andra ord vad som väntar vid ett regeringsskifte. Det är någonting att tänka på för alla byggnadsarbetare innan de går och röstar.
Enligt branschorganisationen Sveriges Byggindustriers beräkningar har avdraget resulterat i cirka 10 000 arbetstillfällen. Över 600 000 privatpersoner kunde under förra året dra nytta av ROT-avdraget.
Byggbranschen har sedan lång tid tillbaka fläckats av svartjobb. För många privatpersoner har det varit lockande att få arbetet i villan eller lägenheten utfört till en klart lägre kostnad än den gängse då riktiga företag anlitas.
Detta har lett till en osund konkurrens. Dessutom är det förstås förenat med betydande risker att ta hjälp av aktörer med tvivelaktiga yrkeskunskaper och utan nödvändiga garantier och försäkringar.
Med ROT-avdraget försvann de privatekonomiska motiven för att låta svartjobbare bygga om badrummet, byta takpannorna, måla om köket eller renovera fönstren. Det har blivit en välbehövlig sanering i branschen. Det är lätt att förutse vad som kommer att hända om avdraget slopas. Naturligtvis har vi svartjobben tillbaka.
Det är obegripligt att de rödgröna vill ta bort någonting som uppenbarligen fungerar så väl. ROT-avdraget är bra för privatpersoner, bra för de seriösa byggföretagen, bra för de anställa i byggbranschen och bra för alla som tycker att vita jobb är att föredra framför svarta.

Anders Arnaryd, Lönn & Söner i Sandviken AB
Robert Jonsson, Roberts Bygg i Hudiksvall AB
Roger Persson, MURTEK Sverige AB, Gävle
Pär Södergren, Bygg Bengt i Söderhamn AB

Inga kommentarer: