Sidor

måndag 23 augusti 2010

Oacceptabelt av Försäkringskassan att dra in assistenter för svårt sjuk person i Söderhamn.

Statliga Radio Gävleborg tar upp CP skadade Erik Steen idag som har fått sina personliga assistenter indragna av Försäkringskassan i Gävleborg. Utan att vara insatt i det personliga ärendet som rör Erik så är det helt oacceptabelt att en människas liv kan påverkas så mycket som att personliga assistenter för svårt sjuka människor tas bort.

Det har inte skett någon som helst lagändring rörande personliga assistenter under mandatperioden utan det är Försäkringskassan självt som har ändrat praxis, vilket nu håller på att prövas i Domstolar. (klicka på rubriken för nyheten i SR Radio Gävleborg)

3 kommentarer:

Anonym sa...

Det är väl borgarna, Moderaterna, som sätter riktlinjerna för Försäkringskassan?

Lars Beckman sa...

Nej, det är som jag skrev i inlägget, Regeringen har inte gjort några förändringar i lagstiftningen, men med anledning av Försäkringskassans agerande så kan det finnas anledning att se över lagstiftningen.

Anonym sa...

Ja precis, regeringens ansvar.