Sidor

söndag 29 augusti 2010

Försäkringskassans tolkning av assistansersättning slår helt fel för många!

Allt fler med svåra funktionsnedsättningar blir av med det statliga stödet för personlig assistans berättar SR Ekot idag. Ny statistik från Försäkringskassan visar att trenden accelererar. Mellan första januari och sista juni i år blev nästan lika många av med ersättningen som under hela förra året.Enligt Magnus Liefvendahl, verksamhetsansvarig på Försäkringskassan, beror ökningen på att domstolarna har blivit tydligare om hur brukarnas grundläggande behov ska bedömas. Regeringsrätten har till exempel slagit fast att man inte är berättigad personlig assistans vid måltider om man kan föra maten till munnen själv.– Den utveckling som har skett innebär att domstolspraxis kan vi inte göra något åt, den måste vi följa och då är det i så fall lagstiftningen som måste ändras. Om man om möjligt kan förtydliga vad de grundläggande behoven ska vara så skulle det underlätta för alla, säger Magnus Liefvendahl.

Här finns det ett politiskt ansvar att förtydliga lagen. Det är inte rimligt att om man inte kan tillaga maten själv, köpa maten, duka fram maten och klara sig själv med påklädning, toalettbesök osv, så ska man inte ha assistansersättning. Det handlar faktiskt om att liv kan förstöras för enskilda familjer och individer. Om det är så att Regeringsrätten har gjort den helt galna tolkningen av lagen att om man fysiskt kan föra maten till munnen så ska man inte ha assistans så måste alliansregeringen förändra den lagen. Det handlar om människorvärde och människosyn. Sedan så finns det fall där Försäkringskassan har gjort fatala misstag, inte bara en gång utan tre gånger vilket inte kan belastas regeringen och det politiska systemet utan som beror på en inkompetens hos de enskilda handläggarna.

Jag är inte någon vän av nya myndigheter men det skulle behövas en oberoende instans som granskar Försäkringskassan och som stod på den lilla människans sida mot systemet och som faktiskt hade skarpa åtgärder att ta till mot enskilda handläggare och enskilda försäkringskassor som gör fel. Det får helt enkelt inte bli fel när det rör sig om så viktiga frågor. Vår familj har erfarenhet, tyvärr, av dessa frågor och har sett hur tokigt Försäkringskassan agerar.

Inga kommentarer: