Sidor

tisdag 31 augusti 2010

Ingen munkavle på jobbet!

I tidningen Dagens Arbete skriver Carina Lindfelt en klok artikel om politiskt arbete på arbetsplatser, med anledning av att Byggnads runt om i Sverige försöker skapa lokal media om att s är utestängda från arbetsplatser. Samma LO och Byggnads som gav den kvinnliga artisten Linda Bengtzing sparken från ett kontrakt för att hon råkat nämna i en intervju att hon tänker rösta på ett annat parti än S.

Carina skriver;

Att diskutera politik på arbetsplatsen i Sverige är tillåtet och har varit tillåtet under en mycket lång tid.Att bedriva valrörelse på arbetsplatser är dock inte tillåtet utan företagets tillstånd. Det är inget nytt utan kommer upp regelbundet i samband med valrörelser. Krav på att få driva valrörelse, eller annat politiskt arbete, på arbetsplatsen har avvisats en mängd gånger, senast 2005 av den socialdemokratiska regeringen.

Man anförde bland annat: ”En omfattande och verkligt påträngande politisk aktivitet som inte har med arbetsuppgifterna att göra får arbetsgivaren däremot inte tillåta. Denna begränsning bygger på sedvänjan att anställda kan ställa rimliga anspråk på arbetsro under arbetstid och på möjlighet till vila och avkoppling”

Vidare att ”Regeringen anser att bl.a. följande problem är
särskilt svåra att lösa.

• Hur skall begreppet politisk verksamhet definieras? Vilka politiska åskådningar har rätt eller möjlighet att bedriva opinionsbildning på arbetsplatsen?

• Hur skall man förhålla sig till sådana politiska åskådningar som
kan framstå som främlingsfientliga?

• Vem skall besluta om en viss politisk åskådning får bedriva
opinionsbildning på arbetsplatsen?

• Skall ett sådant beslut kunna bli föremål för rättslig överprövning? Vilka kriterier skall i så fall läggas till grund för en överprövning?

• Skall någon ansvara för ordningen vid en politisk debatt på
arbetsplatsen?”

För den som tar demokratin på allvar är detta mycket berättigade frågeställningar och visar att insändarens verklighetsbeskrivning är långt ifrån verkligheten.

Carina Lindfelt
Svenskt Näringsliv

Inga kommentarer: