Sidor

fredag 27 augusti 2010

Rut och ROT ger många fler jobb - ny rapport från Företagarna presenterad idag.

Företagarna skriver på sin hemsida: (klicka på rubriken för hela rapporten.)

Företagarnas rapport visar att ROT- och RUT-avdragen ger mer till statskassan än vad de kostar. Avdragen är effektiva vapen mot svartjobb och har hittills gett minst 12 000 nya jobb.Människor har med RUT- och ROT-avdragens hjälp kunnat gå från utanförskap i arbetslöshet eller svartjobb till sysselsättning som även gynnar statskassan. Nya företag har kunnat startas och växa. Åtgärden är både effektiv och ekonomiskt lönsam för både företagen och statskassan. Att HUS-avdragen finns kvar är därför en viktig del av näringspolitiken både för att bekämpa svartjobb och för att skapa nya växande marknader.

Resultat från rapporten
•ROT- och RUT-avdragen är ett effektivt vapen mot svartjobb.
•De ha skapat många nya, vita jobb. Försiktigt räknat bedömer vi effekten till minst 12 000 nya jobb, men effekten kan vara så stor som 35 000.
•Avdragen är statsfinansiellt lönsamma, dvs de ger tillbaka mer till statskassan i form av ökade skatter, än vad de kostar.

Inga kommentarer: