Sidor

söndag 20 mars 2011

Oppositionen måste samordna sitt kvittningsförfarande i Riksdagen.

Sverige styrs tryggt och säkert av en alliansregering. Ett av systemen som finns för att underlätta styret av Sverige är ett kvittningssystem mellan regeringspartierna och oppositionen. Det betyder att om en ledamot är frånvarande från en votering så kvittas den aktuella ledamoten ut mot en ledamot från det andra blocket. Rent konkret betyder det alltså att alliansen är regeringsföreträdare och övriga partier är opposition. Ska sd då kunna vara med i kvittningsystemet så måste de ingå en överenskommelse med de tre övriga oppositionspartierna. Det här tar s upp idag i en artikel i DN men man säger sig inte vilja förhandla med sd om att de ska vara med i kvittningsystemet med övriga oppositionspartier. Det är en fråga för s att lösa och bara s hur de vill kvitta med sd.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Ja..
Vad tycker du själv Lars?

Skall alla partier i Sveriges riksdag arbeta efter samma spelregler?


Agnes

Lars Beckman sa...

Alliansen tar sitt ansvar och så får sd och den övriga oppositionen samordna sig i ett kvittningssystem. Det har jag inte något emot utan det är s som inte vill samordna sig med sd vilket i och för sig ligger i linje med vad man sa före valet.. att man aldrig aldrig osv skulle samarbeta med sd men i praktisk handling gör man tvärtom för f.n i riksdagen. Det pågår som det verkar underhands förhandlingar mellan sd och s i vissa frågor.

Maximilian van Kasteel sa...

Och detta får människor lön av skattemedel för, att bråka som barn i en sandlåda om vilka som ska få vara med och leka!
Sandlådan (riksdagen) är allmän, riksdagsmän har att göra vad deras chefer (väljarna säger), samma regler gäller för alla. Att ta sitt ansvar innebär i högsta grad att samarbeta med alla partier oavsett åsikter. Finns samarbetssvårigheter ska man ut, så att resterande partier kan arbeta och åstadkomma något vettigt.