Sidor

tisdag 1 mars 2011

BNP ökade 7,3 procent!

På SCB:s hemsida finns ett pressmeddelande där vi kan läsa att Sveriges BNP ökade med hela 7,3 % under det fjärde kvartalet 2010 jämfört med 2009. Det går verkligen bra för Sverige nu och man kan förstå att övriga länder i världen berömmer regeringens politik och vår "Pippi Långstrump-ekonomi".

Om man ser till hela förra året 2010, så ökade Sveriges BNP med 5,5 % jämfört med 2009. Det är den största uppgången sedan 1970. Så bra siffror som vi visar upp nu har vi alltså inte visat upp på över 40 år. Det kan vi tacka Alliansregeringen för!

Inga kommentarer: