Sidor

onsdag 2 mars 2011

Bra med lärarlegitimation!

Idag har vi beslutat om att det ska införas en lärarlegitimation. Det är ett mycket bra beslut och ett första steg för att höja lärarnas status igen. Vem skulle vilja gå till en läkare som inte hade en läkarlegitimation?

Det är mycket viktigt nu att alla våra reformer på skolområdet sätts in och att de kommer på plats. Det  kommer att vara en mycket viktig uppgift att följa upp alla reformer och verkligen säkerställa att alla Sveriges kommuner nu avsätter tillräckligt mycket resurser för implementeringen.

Inga kommentarer: