Sidor

tisdag 1 mars 2011

Har SD svängt i frågan om europadiesel?

Tidningen Riksdag och Departement har ringt och ställt frågor till mig angående europadieseln och den motion som jag och en kollega har skrivit till Riksdagen om att man borde sänka skatten på Europadiesel och som först fick bifall av Skatteutskottet, men nu har tydligen SD gjort gemensam sak med de röd-gröna partierna som inte vill sänka dieselpriset med cirka 30-50 öre per liter.

Det här är ytterst olyckligt eftersom ett land som Sverige med långa avstånd har allt att tjäna på att transporter kan ske till konkurrenskraftiga och rimliga priser. För en storstadsbo kanske det inte spelar lika stor roll men för en företagare i Ljusdal har det mycket stor betydelse att man kan sälja produkterna till ett rimligt pris till kunder i södra Sverige. (Där de oftast finns).

Den här frågan om Europadiesel kom upp i samband med de många möten som skedde för att diskutera frågan om kilometerskatter som pågick i valrörelsen. Det var därför naturligt att skriva en motion med en kollega i frågan. Journalisten hade upptäckt att det tydligen finns liknande skrivningar som ett bensinbolag använder och det är inte omöjligt att någon mening kan ha använts för att förklara den komplexa frågan men jag har aldrig haft kontakt med något bensinbolag i samband med att motionen skrevs och lämnades in.

Däremot så har nu det bolag som har mer eller mindre monopol på den diesel som säljs f.n till ett subventionerat pris hört av sig och jag och min kollega Ulf Berg ska därför möta deras VD inom kort. Det är kanske deras lobbying som också gett resultat i form av att SD eventuellt har svängt i frågan? Det är också märkligt att socialdemokraterna sviker landsbygden genom att vilja ha ett för högt dieselpris än som är rimligt, inte minst ur miljösynpunkt.

Inga kommentarer: