Sidor

måndag 21 mars 2011

Ny RUT-undersökning!

Riksdagens Utredningstjänst (RUT) har på uppdrag av mig genomfört en utredning om vilka flaskhalsar som finns på kort och lång sikt för järnvägstrafiken i Gävleborg. Dessa har stor betydelse för både persontransporter och godstransporter. Syftet med RUT-undersökningen var också att få en inblick i hur mycket gods som kan flyttas från lastbil till järnväg givet att situationen med flaskhalsar löses, vilket skulle förbättra trafiksituationen på vissa utsatta vägar. Inte minst väg 56.

Undersökningen visar att det finns flaskhalsar i Gävleborg för järnvägstrafiken och det är nu viktigt att Trafikverket lyfter fram dessa i den beställning som Regeringen har lagt till Trafikverket där man har bett om att få en redogörelse för vilka flaskhalsar det finns i Sverige på kort och lång sikt.

En stor del av godstrafiken som går genom länet är transporter av gods som är på väg till och från Norrland. För att vi ska kunna ha ett levande och dynamiskt näringsliv i Norrland så är det av synnerligen stor vikt att flaskhalsarna åtgärdas. Det är ju inte rimligt att Volvos lastbilsfabrik i Gent står stilla en dag för att hytter från Umeå inte kan komma fram på järnvägen genom Sverige.

Hela RUT-rapporten finns här.

Inga kommentarer: