Sidor

fredag 4 mars 2011

Idag har jag två debattartiklar publicerade

Idag har jag inne två debattartiklar, en i Arbetarbladet och en i Dala-Demokraten.

Debattartikel 1 handlar om att 2011 är skolreformernas år och där skriver jag och mina Allianskollegor om regeringens reformer på skolområdet som äger rum i år; såsom en ny lärarutbildning, en lärarlegitimation, en ny gymnasieskola, en ny betygsskala och en helt ny skollag. Alliansen skapar på så sätt en riktigt bra skola som lägger grunden till ett framgångsrikt Sverige.

Debattartikel 2 handlar om att vi borde sänka skatten på Europadiesel och där skriver jag och mina kollegor Ulf Berg (M) och Lena Asplund (M) om Skatteutskottets förslag om att regeringen bör göra en översyn av skatten på Europadiesel. Ett förslag som grundas på en motion som jag varit med och skrivit.

Inga kommentarer: