Sidor

fredag 4 januari 2013

Viktigt iniativ med en Raul Wallenberg dag!

DN debatt idag skriver bl a kulturministern om att man nu inrättar en Raul Wallenberg dag, och det är ett utmärkt iniativ.

Undertecknarna skriver bl a;

Det är djupt symboliskt att Raoul Wallenberg offrade sig i kampen mot en av 1900-talets onda ideologier, nazismen, och blev ett offer för Stalins kommunism. När Raoul Wallenberg uppmärksammats under 2012 har det naturligtvis handlat om hans öde i Sovjet, men främst om hans gärning och vad den kan lära oss i dag.
Det internationella gensvaret för Raoul Wallenberg har varit mycket stort. Raoul Wallenberg är sannolikt mer välkänd i många andra länder än i Sverige. En undersökning som gjordes 2012 visar att Raoul Wallenberg inte ens nämns i de flesta relevanta läroböcker för gymnasiet och grundskolan. Att denne store svensk inte varit mer känd i sitt eget hemland kan möjligen förklaras av den berättigade svenska skammen över att så litet gjordes för att få honom fri ur sovjetisk fångenskap.

Det Raoul Wallenberg stod för är inte historia, utan tyvärr aktuellt. Antisemitismen är inte en smärtsam historisk erfarenhet, utan en levande verklighet. Historien må aldrig upprepa sig på exakt samma sätt, men ekot från historien ringer i vår tid. De nya medierna har inte alltid blivit kunskapsspridare. Internet svämmar över av sidor som förnekar Förintelsen och försöker knyta varje illdåd – må det vara vid World Trade Center eller på Utøya – till en förment judisk konspiration. Just konspirationsteorier om judars makt och hemliga anslag är klassiska i antisemitismen.

Raoul Wallenberg-året har handlat om att mani­festera individens ansvar gentemot förtryck och främlingsfientlighet, att peka på ­Sveriges traditionella ställning som ett öppet och tolerant land. Så länge minnet av Förintelsen och avståndstagande från diktaturer är centrala delar av vårt demokratiska budskap kommer också minnet av Raoul Wallenberg att spela en central roll för Sverige.

Inga kommentarer: