Sidor

fredag 18 januari 2013

Besök i Tullen vid ED och Grense Tjänsten

Mycket bra studiebesök vid Tullen där vi diskuterade konkreta handelshinder mellan Sverige och Norge.
- Posted using BlogPress from my iPhone

Inga kommentarer: