Sidor

onsdag 30 januari 2013

Ingen varg får skjutas i vinter i Gävleborg vilket jag beklagar i ett prm.

PRESSMEDDELANDE:


2013-01-30

Lars Beckman beklagar Naturvårdsverkets beslut om att ingen varg får skjutas i Gävleborg!

Idag kom beslutet från Naturvårdsverket att bedriva en selektiv, riktad jakt på inavlade vargar. Denna selektiva jakt är ett led i att minska inaveln och därmed förbättra genetiken hos den svenska vargpopulationen. Selektiv jakt tillsammans med exempelvis utsättning av djurparksvalpar kan påskynda arbetet med den genetiska förstärkningen. Den selektiva riktade jakten ska inte blandas ihop med den licensjakt som utfördes år 2010 och 2011. Det är alfadjur i de revir med sämst genetik som kommer att beröras av den selektiva riktade jakten, eftersom då utrymme bereds för vargar med lägre inavelsgrad. Jakten kommer att ske i Dalarnas, Värmlands, Örebros och Västmanlands län men
ingen varg får dock skjutas i Gävleborgs län.
 
- Jag i välkomnar beslutet som är ett steg i rätt riktning. Det är däremot beklagligt att vårt län inte omfattas av beslutet eftersom det finns många som upplever problem med varg och rovdjur här, säger Lars Beckman i en kommentar till beslutet.
- Sverige har uppfyllt de krav som EU-kommissionen ställt på oss för att presentera en långsiktigt hållbar förvaltning av vargstammen, och med en vetenskapligt underbyggd förvaltningsplan redogjort för hur art- och habitatdirektivet ska uppfyllas, fortsätter Lars Beckman.
-
Det gäller nu att vi jobbar vidare med att få till en regelrätt förvaltningsjakt. Vid exempelvis älgjakten tar vi hänsyn till olika faktorer om vilken stam vi vill ha. Det borde inte vara svårare när det gäller vargen, men då skall besluten ligga hos folkvalda i Sverige och inte i Bryssel hos en kommissionär som inte valts av svenska folket, säger Beckman vidare.
- Det samlade rovdjurstrycket påverkar livet på landsbygden och om hela Sverige ska leva måste man kunna bo och verka i hela landet. Varg medför dödade eller rivna tamboskap, attacker mot hundar och en generell oro. Därför hade jag gärna sett att beslutet omfattat även Gävleborg, avslutar Beckman.
Kontakt:

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

070 – 361 36 96

Inga kommentarer: