Sidor

fredag 11 januari 2013

Arbetsförmedlingen borde få använda sina resurser friare!

Under mina år på en näringslivsorganisation har jag mött många frusterade arbetsgivare i Gävleborg.

Trots att vi under många år har haft högst arbetslöshet i Sverige så har vi också toppat den lista som visar i vilket län som det är svårast att hitta arbetskraft. Svenskt Näringsliv har sedan början av 2000-talet gjort regelbunda rekryteringsenkäter och där finns det alltså signaler sedan 10 år tillbaka om att företagen inte hittar rätt arbetskraft.

Det är ett viktigt matchningsproblem som måste åtgärdas och många viktiga steg har tagits sedan 2006 för att förbättra situationen och det viktigaste är att regeringen har renodlat AF uppdrag till att förmedla jobb. Trots det så finns det många stuprör inom AF om hur man får använda sina resurser och här tycker jag att det borde vara en friare användning av resurserna så att den enskilda arbetsförmedlare i samråd med den arbetsökande kan sätta in rätt åtgärder. Utöver det så är det är det bra att det finns kompletterande aktörer och den modell som man prövar med stor framgång i Australien borde även vi titta närmare på i Sverige. Om detta uttalar jag mig kort i GD idag.

Inga kommentarer: