Sidor

lördag 5 januari 2013

Nya Moderaterna i Gävle tar nu fram sitt kommunala handlingsprogram för perioden 2014-2018 så gå med i partiet om du vill vara med och påverka utvecklingen i Gävle!

Nya Moderaterna har skickat ut en inbjudan i veckan till alla medlemmar i Gävle där vi bjuder in till arbetet med att ta fram det kommunala handlingsprogrammet i Gävle för perioden 2014- 2018. Det första mötet är den 19 januari på kansliet.

Att vara med i ett politiskt parti är just att kunna vara med och påverka samhällsutvecklingen så om du har goda ideer om hur du vill utveckla Gävle så passa på att bli medlem i partiet nu och var med och tag fram det kommunala handlingsprogrammet. Kontakta ordförande Anders Fogeus så hjälper han dig att bli medlem eller mejla mig på lars.beckman@riksdagen.se så skickar jag din intresseanmälan vidare.

1 kommentar:

Bertil Johansson på storboholmen sa...

Alliansen förlorade över landsbygden

Runtom i Sverige finns det många exempel på landsbygdskommuner som upplever stora svårigheter att växa genom att bevilja bygglov och strandskyddsdispenser till följd av strandskyddsbestämmelser.

Det handlar i första hand om möjligheten att locka sommarboende, vilket landsbygdskommuner har potential att göra om bygglov och strandskyddsdispens beviljas för strandnära obebyggda tomter.

Men även permanentbostäder har hindrats på grund av strandskyddet.