Sidor

torsdag 31 januari 2013

Skatteutskott, vallagsutredning och sedan riksdagsgruppens internat

Idag är det Skatteutskott på förmiddagen där motioner från allmänna motionstiden kommer att behandlas. Efter lunch ska jag och Mats Gerdau och Ann-Britt Åsebol fortsätta vårt arbete i vallagskommitten och så snart det är slut så skyndar jag och Ann-Britt vidare till riksdagsgruppens internat som pågår torsdag och fredag. Det är då vi arbetar tillsammans med statsråden för att lägga grunderna för årets politik.

Inga kommentarer: