Sidor

torsdag 24 januari 2013

Två intressanta nyheter från SCB idag - sysselsättningen ökar i Sverige och kvinnor över 75 år använder RUT avdraget mest.

Det är en tung dag för socialisterna i Sverige idag. Först talar SCB om att sysselsättningen har ökat i Sverige mellan december 2011 och december 2012.

SCB skriver;

Antalet sysselsatta i åldern 15-74 år uppgick säsongrensat till 4 697 000 i december 2012 vilket motsvarar en sysselsättningsgrad på 65,8 procent. Bland männen var sysselsättningsgraden 68,4 procent och för kvinnorna var den 63,2 procent. Säsongrensade data visar en svagt positiv trend för antalet sysselsatta, vilket främst förklaras av utvecklingen bland männen.

Nästa tunga slag för socialisterna är SCB statistik över vilka som använder RUT avdraget. Enligt SCB är det kvinnor + 75 år som är den stora användaren. Det är 12 % av äldre kvinnor som använder RUT avdraget - ett omtyckt avdrag som v mp och s vill ta bort helt eller försämra avdraget.

SCB skriver;

År 2011 hade drygt 920 000 personer ROT-avdrag (Skattereduktion för byggnadsarbete). Det motsvarar 12,3 procent av befolkningen 20 år och äldre. Året innan var andelen 11,4 procent. Drygt 410 000 personer, eller 5,5 procent, hade RUT-avdrag (Skattereduktion för hushållsarbete). Det var en ökning från 4,3 procent 2010. Preliminära uppgifter från Skatteverket visar att ökningen fortsatte år 2012.

ROT-avdrag är vanligare i åldrarna mellan 35 och 70 år än bland dem som är yngre eller äldre. Det beror på att man måste äga sin bostad eller bostadsrätt för att kunna göra ROT-avdrag. Det är mindre vanligt bland unga och äldre personer.

RUT-avdrag är vanligast bland befolkningens äldsta. I gruppen över 75 år var andelen 12 procent bland kvinnor och 8 procent bland män. Även i åldersgruppen 35–39 år var avdraget vanligt, där var andelen 7 procent.

--

Vi som är stolta över Sverige och ägnar oss åt politik för att förbättra för enskilda människor gläds självklart över statistiken. Det är fler och fler som får arbete och RUT och ROT avdraget förenklar vardagen för enskilda människor, samtidigt som det skapar viktiga jobb. Alliansfritt Sverige har redan ägnat hela förmiddagen åt att förneka verkligheten och tyvärr så kommer inte s v och mp att glädjas åt förbättringarna och hela retoriken om att det bara är de rika som använder ROT och RUT har nu fallit platt till marken för så många äldre rika damer finns det väl inte i Sverige? 410 000 äldre damer?

Inga kommentarer: