Sidor

tisdag 15 januari 2013

Pressmeddelande om resultatet i nationella trygghetsundersökningen 2012 för Gävleborg.

PRESSMEDDELANDE:

2013-01-15

Dåligt resultat för Gävleborg i den Nationella trygghetsundersökningen för 2012!

Idag presenterade Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) den Nationella trygghetsundersökningen för 2012. I undersökningen återkommer Gävleborg som ett av de län som har allra lägst förtroende för rättsväsendet och dess olika myndigheter.

- Det är viktigt att alla medborgare oavsett kön och ålder ska ha rätt att känna sig trygg var man än rör sig eller vilken tid på dygnet det handlar om säger Riksdagsledamot Lars Beckman i en kommentar till undersökningen.

- Det finns en stor förbättringspotential för Gävleborg enligt undersökningen och jag förutsätter att de rättsvårdande myndigheterna i länet tar till sig undersökningens resultat och analyserar vad man kan göra regionalt för att förbättra resultatet till nästa års undersökning avslutar Lars Beckman.

Länk till Nationella trygghetsundersökningen:
http://bra.se/bra/publikationer/arkiv/publikationer/2013-01-15-ntu-2012.html

Gävleborg placerar sig dock bra när det kommer till andelen utsatta för brott mot enskild person där Gävleborg placerar sig på en nivå på 9 procent, vilket är bland de lägsta i landet.

Kontakt:

Lars Beckman (M)
Riksdagsledamot Gävleborgs län
Mob: 070 – 361 36 96
e-mail: lars.beckman@riksdagen.se

Inga kommentarer: