Sidor

torsdag 24 januari 2013

Varför verkställde inte kommunledningen sitt eget beslut om skärpt betalningskontroll?

Nu börjar den ekonomiska härvan med den förskingrande tjänstemannen närma sig den rödgröna kommunledningen. GD avslöjar idag att revisorerna redan 2005 slog larm om den bristfälliga kontroll som förelåg utbetalningarna från Gävle kommun.

GD skriver;

Handlingar som Gefle Dagblad tagit del av visar att kommunrevisionen redan 2005 slog larm om säkerhetsluckor i hanteringen av fakturor från företag och organisationer som kommunen köpt ­varor och tjänster av.
Olika system användes för ­elektroniska fakturor och pappersfakturor som regist­rerades manuellt ute i orga­nisationen.

Revisorerna menade att det första systemet var säkrare.

– Det systemet tvingar fram dubbla attester, alltså godkännanden, av en faktura. Det ska alltid finnas två personer som godkänner, men vid ­manuell registrering går det att ­kringgå, säger revisionschefen ­Gunilla Beckman Ljung.

Därför menar hon att ­elektroniska fakturor är säkrare. Då skickas fakturan ­automatiskt till två olika personer som godkänner den.

Efter revisorernas larmrapport lovade kommunledningskontoret i ett skriftligt svar att ­införandet av elektroniska fakturor skulle vara klart den 31 december 2006. Kommunstyrelsen ställde sig bakom svaret

Inga kommentarer: