Sidor

fredag 4 januari 2013

PRM om den glädjande ökningen av antalet anställda i restaurangnäringen i Gävleborg!


PRESSMEDDELANDE


2013-01-04

Lars Beckman (M)

Riksdagsledamot Gävleborgs län

lars.beckman@riksdagen.se

Tel. 070 - 361 36 96

Sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen i Gävleborg har ökat med 7,4 procent!

Idag offentliggjorde Visita siffror som visar att sysselsättningen i hotell- och restaurangbranschen i Gävleborg ökade med 7,4 procent under de tre första kvartalen år 2012. Ökningen motsvarar 183 heltidsanställningar. Det är den tredje största ökningen i Sverige.

En undersökning från Riksdagens Utredningstjänst, som tidigare beställts av Lars Beckman, visar att hotell- och restaurangbranschen är en viktig arbetsgivare i Gävleborgs län. Totalt arbetade närmare 3000 personer inom restaurangbranschen år 2010.

- Det är mycket glädjande att sysselsättningen ökar i hotell- och restaurangbranschen, vilket visar att Alliansregeringens politik gör skillnad. De här siffrorna visar att sänkningen av restaurangmomsen samt sänkta arbetsgivaravgifter för unga är reformer som redan gett positiva effekter, säger Beckman i en kommentar.
 
- Alla jobb behövs och det är förvånande att det finns partier som vill fördubbla restaurangmomsen, och fördubbla arbetsgivaravgifterna för unga under 26 år. Det vore ett dråpslag mot Gävleborg, som behöver fler i jobb - inte färre säger Lars Beckman.

- Att sysselsättningen ökar i hotell- och restaurangbranschen är mycket positivt för länet, då branschen är en viktig arbetsgivare för unga och utrikes födda. Enligt RUT-rapporten var 35 procent av de anställda år 2010 unga under 26 år. Nästan 30 procent var utrikes födda. Det är också i den här branschen som många får sitt allra första jobb, avslutar Beckman.


Inga kommentarer: