Sidor

fredag 16 september 2011

Idag arbetar jag på kontoret i Riksdagen med höstens planering och motioner!

Så här dagen efter Riksdagens öppnande har jag en dag på kontoret i Stockholm. Vi håller på att planera höstens arbete med dels mina ansvarsområden i skatteutskottet och dels det viktiga arbetet med att vara en kontakt mellan länet och Riksdagen.

En viktig del av möjligheten att påverka utvecklingen i Sverige är att skriva motioner. Inte i första hand för att de bifalls men det är en viktig signal till omvärlden inom vilka områden man vill förbättra Sverige. De motionerna man skriver använder man sedan som underlag i det interna arbetet vidare med frågan och även de svar som skrivs till motionerna används som ett arbetsunderlag. Allmänna motionstiden har precis startat och kommande veckor skriver jag motioner så om du har någon angelägen fråga där vi tillsammans kan utveckla länet och Sverige, kontakta gärna mig med dina tankar och funderingar.

Som hela länets Riksdagsledamot så företräder jag dig varje dag i Riksdagen och under den allmänna motionstiden kan vi tillsammans förbättra Sverige och Gävleborgs län.

Inga kommentarer: